Spekulowanie Na Cenach Poszukiwanych Towarów

Wielki biznes stać na drogich adwokatów, na lobbystów, piarowców – dlatego, firma, która jest „zbyt duża na to, aby upaść”, może liczyć na pomoc rządu. Z tego co obserwuje z tabeli to ceny drewna spadły! Pewnie nie tak jak wszyscy by chcieli, ale jednak spadły. Ważne by bylo rozpatrywanie wszystkich grup surowcowych nie zaś tylko drewna tartacznego. “portalu” w sprzedaży jest elementem powodującym wzrost cen i spekulacje…

spekulacja na zawyżonych rynkach

Brytanii, czy USA chętniej stosują ręczne sterowanie gospodarką i broń inflacyjną, co osłabia ich pieniądze, a tym samym nasze oszczędności w walutach obcych. Dodatkowo, oprocentowanie depozytów w walutach obcych w krajach ich pochodzenia nie kompensuje nawet strat wywołanych inflacją. Uważam jednak, że ceny dla poszczególnych klientów dalej powinny być traktowane jako tajemnica handlowa. Jestem ciekaw tylko jak bedzie wyglądała ta indeksacja cen tak realnie a nie wirtualnie i czy jest szansa że asortymenty po pierwszych 3 miesiącach potanieją…. PGL Lasy Państwowe to nie jakaś “firma X”, tylko organizacja ZARZĄDZAJĄCA … Zmiany cen wylicytowanych na e-drewno wybranych RDLP 2012r.

Rośnie tym samym liczba bezrobotnych i osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Następnym rozdziałem tego procesu będzie gwałtowny wzrost cen konsumpcyjnych. Chcemy przypomnieć, że udział przemysłu drzewnego w przetwórstwie przemysłowym to aż 9,2% całej produkcji sprzedanej a zatrudnienie to 13,7% zatrudnienia w całym przemyśle (2011r., wg GUS), co oznacza, że pracuje w nim 309 tys. Ludzi a od ich pracy uzależnione jest dalsze blisko 2 mln osób, i to głównie na terenach słabo uprzemysłowionych, już teraz zagrożonych strukturalnym bezrobociem. Firm kupujących drewno bezpośrednio w Lasach Państwowych jest obecnie 6.200. Osobiście uważam, że “stary” system był zdecydowanie bardziej prorynkowy, choć nie pozbawiony wad.

Pigpd: Ceny Drewna Na Internetowych Aukcjach To Wynik Spekulacji I Łamania Prawa

Niestety, biznes również nie jest dla wszystkich. Działania państwa, te same, które doprowadziły do kryzysu, jak podatki, regulacje, redystrybucja w warunkach załamania gospodarczego w kryzysie jeszcze bardziej utrudnią aktywność biznesu. Oczywiście, będzie wielu takich, którzy przetrwają, ale nie będzie to łatwe. Tym bardziej, że przedsiębiorczość, zwłaszcza ta dominująca, a więc drobna, to ulubiony chłopiec do bicia ze strony rządzących. Wielki biznes (firmy liczące kilka tysięcy pracowników) stać na szantaż wobec rządu, który nie chce puścić na bruk jednorazowo kilka czy kilkanaście tysięcy bezrobotnych.

Niskie stopy procentowe zachęcają do zapożyczania się, wywołują inflację, a jednocześnie minimalizują odsetki płacone od depozytów i lokat sprawiając, że trzymając pieniądze w banku tracimy. Jak pojawiły się pieniądze z UE, to pojawiły sie wzmozone kontrole (kontrola jak wiadomo u nas ma znaleźc co jest źle – jak nie znajdzie to bieda). Urzędnicy więc jako kryteria wyboru ofert uznali najnizszą cenę, bo ona nie dała kontrolujacym podstaw do podważenia decyzji (zwłasza w naszym społeczeństwie, które w sukcesie innych doszukuje się spisku, łapówek itp.). W LP jets podobnie – głupkowate kontrole doporwadzają do tego, że ludzie się odmużdżaja i czekają na wytyczne z góry, przesyłane przez tak samo zastraszonych kontrolami ludzi. To funkcjonuje bez problemu tylko woli brak .Kupuję tarcicę w Estoni .

spekulacja na zawyżonych rynkach

Lasy Państwowe na e-drewno sprzedają majątek skarbu państwa (a więc dane powinny być jawne). Dodatkowo od tego roku w aukcjach mogą uczestniczyć wyłącznie firmy – a te nie są objęte ochroną danych osobowych. Od połowy 2012 “zalecenia” przestały obowiązywać…

Spekulowanie Na Cenach Poszukiwanych Towarów

Niepewność i poczucie zagrożenia dotykają najsilniej mniejszych gospodarek, takich jak choćby nasza. Polityka monetarna FED, a w konsekwencji wszystkich innych walut, dla których dolar jest jednak walutą rezerwową, taką jak niegdyś złoto, sprawiają, że waluty słabsze są znacznie słabsze niż by to wynikało z ich bezwzględnej, fundamentalnej wartości. Teoretycznie, polski złoty, jest walutą stosunkowo silną, jednakże ze względu na strach panujący na rynkach, posiadacze złotego uciekają do walut tradycyjnie silniejszych osłabiając jego siłę nabywczą, osłabiając parytet wobec „wielkich”, a tym samym bilans handlowy kraju.

Albo nawet pokusa sprzedaży zakupionego wcześniej biletu — z jakimś tam zyskiem. W Japonii i Szwajcarii trzeba bankom płacić za prawo przechowania w nich swoich pieniędzy. Dodatkowym elementem ryzyka jest dyrektywa unijna pozwalająca bankom w sytuacjach nadzwyczajnych (gdy bank znalazł się na krawędzi niewypłacalności) na „pożyczanie” naszych pieniędzy bez zgody ich właścicieli. Tak jakbyśmy byli odpowiedzialni za prawidłowość funkcjonowania prywatnego biznesu, w tym wypadku banku. Nawet instytucje tradycyjnie bezpieczne nie dają pewności zachowania kapitału. Irracjonalna polityka niskich stóp procentowych i drukowania pieniędzy przez banki centralne doprowadziła do tego, że dzisiaj trzymanie pieniędzy w bankach jest nieopłacalne i niebezpieczne.

Spekulowanie Na Cenach Poszukiwanych Towarów

Zł, pamiętajmy jednak, że w Grecji czy na Cyprze kwotę tę arbitralnie zmniejszono do 50 tys. W warunkach niepewności, w celu przeciwdziałania panice, banki, a wraz z nimi, instytucje państwa zachowują się w sposób nieprzewidywalny i brutalny. W Grecji, na przykład, dochodziło do „systematycznych forex club polska pomyłek i nadużyć”. Niektóre procesy w tego typu sprawach wciąż się toczą, a kryzys wybuchł przecież w 2010 roku. Wbrew statystykom oficjalnym, spada także zatrudnienie, a przynajmniej spada ono w tych sferach gospodarki, które tradycyjnie gwarantujących godziwe dochody.

Założenie 70% na portalu wcale nie poprawia zaopatrzenia zakładów, a zmianę cen surowca tylko oddala w czasie. W sytuacji, gdy maja one rzutować na zmianę cen na przyszłe kwartały, zmniejszenie tej puli sprzedażowej spowoduje większe prawdopodobieństwo skoków cenowych. Już wcześniej zgodziliśmy się, że indeksacja musi być – tylko nikt nie miał pomysłu na jakiej podstawie. Wnosimy o podjęcie przez Pana Ministra szybkich i skutecznych kroków aby wskazane wyżej działania zostały podjęte, podnosząc, że ich celem jest dobro polskiego przemysłu drzewnego, a wraz z nim – polskiej gospodarki. W żadnej mierze nie są to natomiast działania naruszające interesy Skarbu Państwa reprezentowanego przez PGL Lasy Państwowe.

spekulacja na zawyżonych rynkach

Jedną z najskuteczniejszych metod ochrony kapitału przed kryzysem jest własny biznes. Czasy, kiedy ludzie budowali fortuny głównie na spekulacjach czy inwestycjach giełdowych powoli odchodzą do lamusa. Dzisiaj podstawową alternatywą jest aktywny, prywatny biznes. Nikt tak nie chroni naszych pieniędzy, jak my sami.

Pigpd: Ceny Drewna Na Internetowych Aukcjach To Wynik Spekulacji I Łamania Prawa

Szczerze mówiąc nie ma żadnej finansowej instytucji publicznej, która naprawdę gwarantowałaby bezpieczeństwo przekazanych jej środków. Fundusze powiernicze, nawet inwestycje w firmach ubezpieczeniowych (annuity, polisolokaty, polisy na życie) gwarantują co najwyżej wysokość odszkodowania na wypadek śmierci ubezpieczeniowego, kapitał jest jednak zagrożony. Jeśli nawet znajdzie się fundusz, który gwarantuje kapitał, to pobiera tak wysokie opłaty administracyjne i kasacyjne, że całe przedsięwzięcie traci sens. Tym obiecujące kryptowaluty bardziej, że zarówno annuity, jak i polisolokaty są to z natury instrumenty długoterminowe. Lasy Państwowe konsekwentnie odmawiają ujawnienia danych firm wygrywających przetargi, co uniemożliwia nam identyfikację podmiotów zawyżających ceny i poznanie motywów ich działań. Tak mnie właśnie naszło, że wkrótce zaczną się rozgrywki piłkarskich mistrzostw Europy, a zatem (o ile kogoś to aż tak bardzo interesuje) być może trafi się oferta odkupienia biletu na jakiś mecz — od „konika”, po zdecydowanie zawyżonej cenie.

Żadna firma przecież nie przetrwa kolejnego roku z takim ubytkiem w zaopatrzeniu w podstawowy surowiec. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego wnioskuje do ministra środowiska o podjęcie działań mających na celu zwiększenie kontroli nad aukcjami internetowymi dotyczącymi zakupów surowca drzewnego z Lasów Państwowych. Zdaniem Izby część aukcji to wynik spekulacji i łamania prawa, które prowadzą do zawyżania cen drewna. Osoby fizyczne, których dane są prawnie chronione.

Pigpd: Ceny Drewna Na Internetowych Aukcjach To Wynik Spekulacji I Łamania Prawa

Tego, że aukcje e-drewno wygenerują znaczne podwyżki mogliśmy oczekiwać, mając wcześniejsze złe doświadczenia związane z tą formą sprzedaży. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że pojawiające się na tych aukcjach ceny nie mają nic wspólnego z ceną rynkową. Są one za to ewidentnym dowodem na to, że system aukcji e-drewno to rozwijające się narzędzie spekulacji drewnem, wyniszczania konkurencji przez pozbawianie jej dostępu do zaopatrzenia i skutecznego wykorzystywania przez Lasy Państwowe pozycji monopolu. To ostatnie oznacza, że nikt z rzetelnych przedsiębiorców nigdy by nie uczestniczył w takiej formule zakupów, korzystnej wyłącznie dla sprzedającego, gdyby miał jakiekolwiek wyjście, czyli inne źródło zaopatrzenia. Monopol LP powoduje jednak, że 30% drewna potrzebnego do utrzymania poziomu produkcji trzeba dokupić na aukcjach e-drewno.

Spekulowanie Na Cenach Poszukiwanych Towarów

Po wpływie gotówki na konto otrzymuję pocztą fakturę korygującą na 2 % wartości faktury , no problem . Można co prawda spekulować na forex, ale to nie jest metoda dla każdego. Wymaga silnych nerwów, dużej wiedzy, a przede wszystkim szczęścia. W warunkach kryzysowych spekulowanie to niezawodna broń, ale tylko dla wybranych. Mimo to trzyma zasobów w głównych walutach świata zachodniego też nie ma sensu. Rządy krajów zamożniejszych, jak Niemiec, Francji, Wlk.

Ulokowane w działaniach produkcyjnych czy usługach, podlegają stałej kontroli właściciela. Co prawda, w kryzysie biznes pada ofiarą dekoniunktury, ale rzadko kiedy załamują się całe branże. Przykładowo , spadnie być może liczba cukierni, ale pozostaną na rynku te najlepsze. Ktoś, kto się o klienta stara ten nie będzie mieć gorzej, a może nawet odczuć poprawę.

Pigpd: Ceny Drewna Na Internetowych Aukcjach To Wynik Spekulacji I Łamania Prawa

A poza tym wciąż nie wiadomo jak będzie wyglądała indeksacja! Czy będzie brany pod uwagę spadek cen do cen poprzednich na e-systemie, czy może wzrost cen na e-systemie w stosunku do portalu… Kupując drewno w pod koniec stycznia nie wiadomo jaką będzie miało cenę na początku kwietnia w ramach tej samej umowy…

Spekulowanie Na Cenach Poszukiwanych Towarów

Im więcej e-drewna, tym lepiej, z tym, że MUSI być mechanizm obniżania cen (np. licytacja od 50% ceny wyjściowej lub obligatoryjna obniżka o pewien, ustalony % ceny z poprzedniego przetargu, na przetargu następnym). A poza tym powinno Giełda Papierów Wartościowych się zwiększyć pozyskanie drewna w Polsce i to przez zwiększenie intensywności cięcia, a nie przez wynik zwiększenia zapasu na którym odkłada się przyrost. Formalnie, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ubezpiecza depozyty do kwoty 100 tys.